tel. 0591-547744
P@H  |  PUBLISHING@HOME  |  GRONINGEN
tel. 0591-547744
CONTACT Ik heb een vraag? Mag ik vrijblijvende informatie… Stuur mij een bericht met u vraag en laat uw telefoonnummer achter dan neem ik contact met u op eventueel telefonisch of via de mail, geheel wat u wenst, met vriendelijke groet Bennie & Andrea. Ploeg Rijwielcentrum Oosterdiep WZ 6B 7881 GK  Emmer-Compascuum tel: 0591-547388 e-mail: ploegrijwielcentrum@zonnet.nl
PRIVACYVERKLARING Inleiding Daar wij uw gegevens opslaan in onze computer verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij kunnen die van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Het verwerken van uw persoonsgegevens

Het gaat over het algemeen om uw: . Naam . Adres . Telefoonnummer . E-mailadres . Geboortedatum . Soms uw BSN nummer . Bankrekeningnummer (bijvoorbeeld in verband met een fietsverzekering)

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doe wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstenverlening. De bovenstaande gegevens worden vastgelegd om praktische redenen, waarvan wij er vanuit mogen gaan dat die ook in uw belang zal zijn, zoals: . Communicatie en informatievoorziening . Bij terugvinden van uw gestolen fiets(wanneer die gestolen is), dat wij de gegevens kunnen door geven aan de politie . Voor de verzekeraar van uw fiets . Indien nodig facturering en incasso . Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening Wij zullen uw persoonsgegevens ook niet aan anderen doorgeven voor marketingdoeleinden. Ook wij zullen dat niet doen. Het zou wel mogelijk kunnen zijn, dat wij u een keer bellen om te vragen hoe de fiets  u bevalt. Ook zou het eens voor kunnen komen dat er via de fabrikant een terugroep geval is, dan nemen wij contact met u op. In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande gegevens willen verwerken of nodig zijn, zullen wij u daar opnieuw toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

Zoals hierboven al wat benoemd te hebben, zullen wij uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden doorgeven. Maar, wanneer uw fiets gestolen zou zijn en de politie zal de fiets terugvinden en ons bellen om te vragen van wie die fiets is, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Voor de andere zaken, zullen wij u ten alle tijden benaderen voor toestemming. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht wij inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Wij zullen alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Uiteraard zou het kunnen voor komen dat wij uw gegevens wel aan derden doorgeven zonder uw goedkeuring. Dan is het een wettelijke verplichting, waar ook wij niet onderuit kunnen komen.  Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Bewaartermijn

Wij slaan uw persoonsgegevens op voor onze eigen administratie, zodat wij alle gegevens van uw fiets kunnen terug vinden in ons systeem. Mocht de fiets ooit gestolen worden en u heeft geen aankoopnota meer, dan kunnen wij het voor u terugzoeken. I.v.m. aangifte bij de politie of verzekeraar. Wij zullen het dan niet langer dan 7 jaar bewaren en zullen dan uw persoonsgegevens verwijderen uit ons bestand en/of vernietigen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Wanneer u niet wilt dat wij uw gegeven opslaan, laat het ons dan weten, dan zullen wij het uit ons computersysteem halen.

Incidenten met uw persoonsgegevens

Mocht er sprake zijn van een datalek aangaande om de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u binnen 48 uur op de hoogte, indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw privésfeer en de verwezenlijking daarvan.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Mocht u dan nog niet tevreden zijn, heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende op autoriteiten op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen zeer zorgvuldig met uw persoonsgegeven omgaan en alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzonderingen hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s ( bijvoorbeeld Facebook, Whatsapp of Linkedin)in kaart willen brengen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen, en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt door Google Analytics., Linkedin of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shields gecertificeerd, waardoor zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Dit betreft overigens beperkte gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen

Er zal ongetwijfeld eens een privacybeleid worden gewijzigd. Dat kunt u dan vinden op onze website en/of facebookpagina.

Tot slot

Wij hopen dat deze privacyverklaring duidelijk is voor u en dat u alles hebt begrepen. Mocht u nog iets ter aanvulling hebben, laat het ons dan weten. En wanneer u iets niet begrijpt. Benny  Ploeg      e mail: ploegrijwielcentrum@zonnet.nl
Privacyverklaring
P@H  |  PUBLISHING@HOME  |  GRONINGEN
tel. 0591-547744
CONTACT Ik heb een vraag? Mag ik vrijblijvende informatie… Stuur mij een bericht met u vraag en laat uw telefoonnummer achter dan neem ik contact met u op eventueel telefonisch of via de mail, geheel wat u wenst, met vriendelijke groet Bennie & Andrea. Ploeg Rijwielcentrum Oosterdiep WZ 6B 7881 GK  Emmer-Compascuum tel: 0591-547388 e-mail: ploegrijwielcentrum@zonnet.nl
PRIVACYVERKLARING Inleiding Daar wij uw gegevens opslaan in onze computer verwerken wij uw persoonsgegevens. Wij kunnen die van uzelf hebben ontvangen, bijvoorbeeld via onze website, e-mail, telefoon of app. Met deze privacyverklaring informeren wij u over hoe wij met deze persoonsgegevens omgaan.

Het verwerken van uw persoonsgegevens

Het gaat over het algemeen om uw: . Naam . Adres . Telefoonnummer . E-mailadres . Geboortedatum . Soms uw BSN nummer . Bankrekeningnummer (bijvoorbeeld in verband met een fietsverzekering)

Doelen van en grondslagen voor de verwerking

In een aantal gevallen verwerken wij de persoonsgegevens om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting, maar meestal doe wij dat om uitvoering te kunnen geven aan onze dienstenverlening. De bovenstaande gegevens worden vastgelegd om praktische redenen, waarvan wij er vanuit mogen gaan dat die ook in uw belang zal zijn, zoals: . Communicatie en informatievoorziening . Bij terugvinden van uw gestolen fiets(wanneer die gestolen is), dat wij de gegevens kunnen door geven aan de politie . Voor de verzekeraar van uw fiets . Indien nodig facturering en incasso . Het op zo efficiënt mogelijke wijze kunnen verlenen van onze dienstverlening Wij zullen uw persoonsgegevens ook niet aan anderen doorgeven voor marketingdoeleinden. Ook wij zullen dat niet doen. Het zou wel mogelijk kunnen zijn, dat wij u een keer bellen om te vragen hoe de fiets  u bevalt. Ook zou het eens voor kunnen komen dat er via de fabrikant een terugroep geval is, dan nemen wij contact met u op. In voorkomende gevallen kan het zijn dat wij persoonsgegevens om andere dan bovenstaande gegevens willen verwerken of nodig zijn, zullen wij u daar opnieuw toestemming voor vragen. Tot slot kunnen wij uw persoonsgegevens ook gebruiken om de rechten of eigendommen van onszelf en die van onze gebruikers te beschermen en, zo nodig, om te voldoen aan gerechtelijke procedures.

Verstrekking aan derden

Zoals hierboven al wat benoemd te hebben, zullen wij uw persoonsgegevens niet zomaar aan derden doorgeven. Maar, wanneer uw fiets gestolen zou zijn en de politie zal de fiets terugvinden en ons bellen om te vragen van wie die fiets is, zullen wij uw persoonsgegevens doorgeven. Voor de andere zaken, zullen wij u ten alle tijden benaderen voor toestemming. Andere derden die weliswaar strikt genomen geen verwerker zijn van de persoonsgegevens maar daar wel inzage in hebben of kunnen hebben, zijn bijvoorbeeld onze systeembeheerder, leveranciers of hostingpartijen van online-software, of adviseurs wiens advies wij betreffende uw opdracht wij inwinnen. Als het inschakelen van derden tot gevolg heeft dat zij toegang hebben tot de persoonsgegevens of die zij zelf vastleggen en/of anderszins bewerken, zullen wij met die derden (schriftelijk) overeenkomen dat zij alle verplichtingen van de AVG zullen naleven. Wij zullen alleen derden inschakelen van wie wij kunnen en mogen uitgaan dat zij betrouwbare partijen zijn die adequaat met persoonsgegevens omgaan en overigens de AVG kunnen en zullen naleven. Uiteraard zou het kunnen voor komen dat wij uw gegevens wel aan derden doorgeven zonder uw goedkeuring. Dan is het een wettelijke verplichting, waar ook wij niet onderuit kunnen komen.  Wij zullen in geen enkel geval uw persoonsgegevens zonder uw toestemming aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden of goede doelen.

Bewaartermijn

Wij slaan uw persoonsgegevens op voor onze eigen administratie, zodat wij alle gegevens van uw fiets kunnen terug vinden in ons systeem. Mocht de fiets ooit gestolen worden en u heeft geen aankoopnota meer, dan kunnen wij het voor u terugzoeken. I.v.m. aangifte bij de politie of verzekeraar. Wij zullen het dan niet langer dan 7 jaar bewaren en zullen dan uw persoonsgegevens verwijderen uit ons bestand en/of vernietigen.

Uw rechten

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die wij van u hebben (behoudens uiteraard indien dit eventuele wettelijke verplichtingen doorkruist). Wanneer u niet wilt dat wij uw gegeven opslaan, laat het ons dan weten, dan zullen wij het uit ons computersysteem halen.

Incidenten met uw persoonsgegevens

Mocht er sprake zijn van een datalek aangaande om de betreffende persoonsgegevens dan stellen wij u binnen 48 uur op de hoogte, indien er concrete kans is op negatieve gevolgen voor uw privésfeer en de verwezenlijking daarvan.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens, neem dan contact met ons op. Mocht u dan nog niet tevreden zijn, heeft u het recht om uw klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende op autoriteiten op het gebied van privacy.

Verwerking binnen de EER

Wij zullen zeer zorgvuldig met uw persoonsgegeven omgaan en alleen verwerken binnen de Europese Economische Ruimte, behalve als u hierover met ons andere schriftelijke afspraken overeenkomt. Uitzonderingen hierop zijn situaties waarin wij contactmomenten via onze website en/of social media pagina’s ( bijvoorbeeld Facebook, Whatsapp of Linkedin)in kaart willen brengen. Denk daarbij aan bijvoorbeeld bezoekersaantallen, en opgevraagde webpagina’s. Uw gegevens worden door derden buiten de EU opgeslagen wanneer gebruik wordt gemaakt door Google Analytics., Linkedin of Facebook. Deze partijen zijn ‘EU-VS Privacy Shields gecertificeerd, waardoor zij zich moeten houden aan de Europese privacyregelgeving. Dit betreft overigens beperkte gevoelige persoonsgegevens, met name uw IP-adres.

Wijzigingen

Er zal ongetwijfeld eens een privacybeleid worden gewijzigd. Dat kunt u dan vinden op onze website en/of facebookpagina.

Tot slot

Wij hopen dat deze privacyverklaring duidelijk is voor u en dat u alles hebt begrepen. Mocht u nog iets ter aanvulling hebben, laat het ons dan weten. En wanneer u iets niet begrijpt. Benny  Ploeg      e mail: ploegrijwielcentrum@zonnet.nl
Privacyverklaring